NACZMZNAC Emblem

Check Your Emails Here

African Hymn Collection

There are two versions of the hymnal; a complete hymnal and single hymns, as listed below. Click on the title for you to see a single hymn. All hymns have a free English translation included on the last page. Translations for some hymns are still being done and will be listed once finished.

Click here to download the entire booklet 

Click here for the free translations 

 

 
1.    A hi dzuniseni Yesu
46.   Lino mulyango wa julwa
91.   Solomoni abeleliete
136.  Sikuyo indlela
2.    Aquino mundo
47.   Chamuchindindi
92.   Sankayi mu mfumu
137.  Mwami ulaboola
3.    Besuka
48.   Charo ichi nadi chikumara
93.   Tuimbay’ ne disanka
138.  UYesu undithumile
4.    Boitshwarelo jwa Modimo
49.   Fumu mukatuma mwana winu
94.   Simona
139.  Iziphithiphithi
5.    Galaletsa Rrara kaditiro tsagago
50.   Fumu mundisungilire
95.   Tuimbayi Alleluia
140.  Simon uya ndithanda
6.    Fumo fumo wamatilo
51.   Jerusalema mupya uyu
96.   Tule muili yake
141.  Nantsi ngqwelo
7.    Gloria Deus
52.   Kasi ukulindachi
97.   Wabenga akenga
142.  UYese unobubele
8.    Igama lika Jesu krestu malibongwe
53.   Koleskani
98.   Yayi ndinga ya Nzambi
143.  Ndi khokele Bawo
9.    Malibongwe
54.   Kumaliza kwafika
99.   Yezu kun a nandako
144.  Bawo, ngobulele bakho
10.   Masiti Amen
55.   Lizgani mabelu
100.  Yezu asekiaki
145.  UYesu uyingangalala
11.   Ngihamba no Jesu
56.   Malo ghanozgeka
101.  Yezu na lue
146.  Yesu! Wena ungumhlobo
12.   Ntjilo
57.   Mbuye tikulambilani
102.  Hozana
147.  Ikhona indodana
13.   Sishuo udumo
58.   Nako nkhunozga
103.  Chiuta Dada
 
14.   Remo kerekeng ya rrara ya Modimo
59.   Nako nkhutowa
104.  Kalunga wa ngolo
 
15.   Shumayela
60.   Nanga Charo chingakondweska 
105.  Zaninge
 
16.   Sinalo ithemba
61.   Ndikweza maso pa guwa
106.   Yona amwene malaika
 
17.   Uzobawedwa embusweni
62.   Ndine mwana winu
107.  Twabandamina
 
18.   Valani ezzongcango
63.   Tamvanitu anthu nonse
108.   Tulalumba kuli Muusa
 
19.   Vuka, vuka Deborah!
64.   Tindileke charo ichi
109.  Tukwachisenu
 
20.   Ini na Jesu wangu
65.   Ulendo wane m’chipululu
110.  Maranatha
 
21.   Baba ndiri mwana wenyu
66.   Babengi yo
111.  Kuno kwa wamisha
 
22.   Hakuna zita sera Jesu
67.  Babuakaki Daniele na libulu
112.  Mwono wange
 
23.   Jesu wedu mutsvene
68.   Bato mingi na mokili
113.  Ngwa talile mwilu
 
24.   Mama, inhliziyo yami
69.   Bikolo ekelami
114.  Shemwa muji Mwene
 
25.   Mapingu dze nyika
70.   Yezu nalue bua kwangata
115.  Lumela mutoziwa
 
26.   Masingene Jerusalema
71.   Amen….
116.  Pawemi m’lutenge makora
 
27.   Narinhi
72.   Bomoyi euti na yo
117.  Mungelo yamba ngwo
 
28.   Ngila lele
73.   Bintu bitudi Tumona nebijike
118.  Mpinji ina mani
 
29.   Thando luka Baba
74.   Kuakadi muntu  mukuabu
119.  Moyo ukuze Jesu wataha
 
30.   Tichanoonana
75.   Kilumbu ya pentekote
120.  Ove Setu wa mwilu
 
31.   Tichazo fananaye
76. Sediba sa matlhogonolo
121.  Shiwi lya kwa Lesa
 
32.   Toifambase nzira
77.   Kokote na engomba
122.  Mutone
 
33.   Tula ni lila lele
78.   Hozana, Amen
123.  Pamene Yesu
 
34.   Usarambe kudaira
79.   Lunda mono
124.  Sunu mbuzuba bwa zipego
 
35.   Avilahama
80.   Meyi makane
125.  Sono taponoskeka
 
36.   Aleluya Amen
81.   Natango ya Nowe
126.  Mwanta diyi ca mwinu
 
37.   Atumwi a moyo
82.   Natango mpe natango
127.  Mwata Yesu
 
38.   Mwami Jeso
83.   Naza na mobembo
128.  Ndaunka  ku julu
 
39.   Bano banji
84.   Ndine disanka bua kutunbisha
129.  Linako za bupilo bwaka
 
40.   Bapositola ba Mulena
85.   Ngai Yezu
130.  Cifupa wenga
 
41.   Bula nzila
86.   Nge imene kuenda
131.  Lizu lya Mwono
 
42.   Ciuta walusungu
87.   Nkolo na nga akende
132.  Limbo lya Tata
 
43.   Dango lipya
88.   Nkolo Nzambe mobikisi na ngai
133.  Tava kuli Yesu
 
44.   Haki batu kaufela
89.   Nowe asalaki buato ya nzete
134.  Jerusalema wa ku julu
 
45.   Litooma u mundi wa Nyambe
90.   Nsongaluma mumbaji
135.  Tusepe Nyambe