BACK


Apostle
Owen J. Kaira

 


Apostle
George Fwalo


District Apostle Helper
Arnold N. Mhango


District Apostle Helper
Robert M. Nsamba


Apostle
Daniel S. Mulemba

Apostle
Michael M.
Milupi

Apostle
Edwin M. Kasamu


Apostle
Baker
Chakwana


Apostle
Remmie M.
Muyenga


Apostle
Godwin L. Nyuwa


Apostle
Ignatius B.
Luneta

Apostle
Ingombe M.
Ananyatele

Apostle
Aggrey K.
Singanda


Apostle
Donald K. Kalyangu


Apostle
Stanley M.
Munsaka

Apostle
Aaron S.
Katungu

Apostle
Steven L. Lindunda

Apostle
Riahcrd N.
Kasoma

Apostle
Alexon S.
Nyaleye

Apostle
Foster C. Lungu

Apostle
Moses M.
Chipanda

Apostle
Ranford
Simumbwe

Apostle
Patrick C. Poho

Apostle
Elvis M. Liywalii


Apostle
Moses K.
Chileshe


Apostle
Kububa
Soko

Click on each apostle's picture to see their individual working areas